Spoznajte naše vodnike

Opazovanje rjavega medveda ni zgolj sedenje v opazovalnici, ampak je celovito doživetje, ki ga sooblikujejo izkušeni vodniki.

Vsi naši vodniki prihajajo iz lokalnega okolja. So člani lovskih družin, predvsem pa veliki ljubitelji narave in živalskega sveta. Z nenehnimi izobraževanji in usposabljanji zagotavljamo, da se njihove izkušnje in znanje o naravi, živalskih vrstah in specifikah lokalnega naravnega okolja nadgrajujejo z veščinami turističnega vodenja. Pri tem ustvarjajo primeren odnos do gostov in razvijajo jezikovne kompetence.

Goste v opazovanje uvedejo že informatorji v TIC Lož s približno pol ure trajajočo predstavitvijo (govorno, slikovno, video), ki vključuje bistvene napotke in informacije o poteku opazovanja, o značilnostih rjavega medveda in njegovi prisotnosti v lokalnem okolju.

Tukaj gostje spoznajo tudi vodnike, ki jih odpeljejo do gozdnih opazovalnic in z njimi ostanejo ves čas opazovanja. Za varno in uspešno opazovanje je treba spoštovati vse njihove napotke in navodila. Če se navodil ne spoštuje, vodnik ne odgovarja za neuspelo opazovanje in ga lahko tudi prekine.

Vodniki dnevno spremljajo gibanje medvedov in njihovo pojavljanje na lokacijah za opazovanje. Informacije, ki jih posredujejo, bistveno vplivajo na naše načrtovanje ogledov. Komunikacija z njimi je nenehna in dvosmerna, saj se zavedamo, da je pretok informacij ključen za uspešno opazovanje in zadovoljstvo naših gostov.

V sezoni 2020 bodo z vami izkušeni vodniki, ki v Loški dolini že vrsto let vodijo goste na opazovanje rjavega medveda; to so France, Zdravko, Uroš, Bojan in Roman.