Naše življenje z medvedi

Rjavi medved v Loški dolini

Loška dolina leži sredi osrednjega življenjskega prostora rjavega medveda v Sloveniji, zato je prisotnost medvedov v naših gozdovih stalna; njihova številčnost v zadnjih desetletjih konstantno narašča.

Do srečanja z medvedom lahko pride že na samem obrobju gozda, zato je med sprehodi v naravo treba biti zelo pazljiv in se primerno vesti.

ZLOŽENKA: Kako se vesti na območju prisotnosti rjavega medveda

 

Ne povabimo medveda na kosilo

Zaradi oportunističnega načina prehranjevanja in dobrega pomnjenja medvedi zelo hitro odkrijejo lahko dostopne vire hrane, ki so velikokrat v samih naseljih: sočni sadeži v sadovnjakih ali t. i. antropogeni viri hrane v smetnjakih in kompostnikih.

Da bi preprečili dostop do odpadnih virov hrane in s tem omejili zahajanje medvedov v naselja, se je v okviru projekta LIFE DINALP BEAR v občini Loška dolina postavilo več medovarnih kompostnikov in smetnjakov ter ohišij za kontejnerje. Ukrepi so bili v lokalni skupnosti pozitivno sprejeti.

Medved je del našega vsakdanjega življenja

Prosimo vas, da tudi vi pazite, kam odlagate ostanke hrane in druge organske odpadke.

Medvedi dostopajo tudi do drugega premoženja, predvsem čebelnjakov in sadovnjakov, ki se jih žal ne da v celoti primerno zaščititi.

Večjih konfliktov z rjavim medvedom na območju Loške doline do sedaj ni bilo. Večina prebivalcev ohranja pozitiven odnos do te izjemne živalske vrste, ki je postala del našega vsakdanjega življenja.

Skip to content