Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

O našem delu

Turistično informacijski center Lož, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Snežnik, je prve programe opazovanja rjavega medveda v njegovem naravnem okolju oblikoval leta 2013. Nastali so iz novo prepoznane priložnosti oblikovanja turističnega produkta, ki izhaja iz bogatih in raznolikih naravnih danosti Loške doline in vključuje vse elemente trajnostnega razvoja turizma ter sočasno izpostavlja in spodbuja spoštljiv odnos do narave, še posebej do varovanja in ohranjanja rjavega medveda v njegovem naravnem okolju

Bili smo prvi, ki smo na slovenskem turističnem trgu nastopili z organiziranim vodenjem opazovanja rjavega medveda za individualne goste. Ciljna skupina, ki so ji namenjeni programi opazovanja rjavega medveda v njegovem naravnem okolju, so predvsem ljubitelji narave – posamezniki, družine in manjše skupine. Turistično informacijski center v Ložu je hitro prevzel vlogo informacijskega središča, preko katerega poteka organizacija opazovanja medveda, ob tem pa gostom nudi tudi druge informacije, povezane s prisotnostjo rjavega medveda v Sloveniji in vse o njegovem sobivanju z ljudmi v lokalnem okolju. Informacijski center tako presega zgolj naloge turističnega informiranja s tem, ko vključuje naravovarstvene in trajnostne vidike življenja z medvedi na območju Loške doline.

Opazovanje rjavega medveda v naravnem okolju, ki ga izvaja Javni zavod Snežnik, je postal primer dobre prakse razvoja trajnostnega produkta, ki ga preko drugih institucij in projektov predstavljamo tuji strokovni javnosti, z izkušnjami pa pomagamo drugim slovenskim ponudnikom pri razvoju podobnih produktov.

Vsi naši programi temeljijo na načelih sobivanja človeka z rjavim medvedom, za kar smo pridobili oznako ‘medvedu prijazno’. Poleg tega del prihodka preko različnih aktivnosti namenjamo ohranjanju rjavega medveda in njegovega okolja ter spodbujanju pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do te izjemne živali. Pri tem se povezujemo z drugimi regionalnimi in nacionalnimi institucijami, ki nam nudijo strokovno podporo, različne oblike izobraževanj in tudi praktično pomoč.

Predvsem pa pozornost namenjamo potrebam in pričakovanjem naših gostov. Pozorno jim sledimo in se jim prilagajamo ter vseskozi nadgrajujemo ponudbo in izboljšujemo kakovost svojih programov.

Skip to content