Projekt NATURE&WILDLIFE

O projektu NATURE&WILDLIFE

Slovenija je za tuje turiste privlačna predvsem kot ‘zelena dežela’ (Slovenia Green); to je tudi izhodišče, ki daje občini Loška dolina možnost razvoja kvalitetnih turističnih produktov, s katerimi lahko konkuriramo ne le na evropskem, ampak tudi na svetovnem turističnem trgu.

Prvi koraki so bili v tej smeri narejeni na področju razvoja produkta opazovanja rjavega medveda v naravnem okolju, ki postaja z vključevanjem različnih (lokalnih) deležnikov pomemben integralni turistični produkt. S projektom NATURE&WILDLIFE, ki se izvaja s finančno pomočjo sredstev ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška v programskem obdobju 2014 – 2020 in v katerega vstopa Javni zavod Snežnik kot eden izmed sedmih partnerjev, z našimi dosežki sooblikujemo skupno, čezmejno, slovensko-hrvaško zgodbo Doživetja narave.

Vrednost celotnega projekta je skorajda milijon eurov. Od tega je Javni zavod Snežnik pridobil nekaj manj kot 117.000 eurov evropskih nepovratnih sredstev.

Prve aktivnosti so se začele s septembrom 2018 in bodo potekale do marca leta 2021. Razdeljene so v več sklopov, izmed katerih sta za nas najpomembnejša Razvoj čezmejne turistične destinacije z razvojem novih vsebin in infrastrukture in Usposabljanje in ozaveščanje deležnikov. V okviru slednjega je predvidenih kar petnajst različnih delavnic, tako za turistične ponudnike kot za lokalno prebivalstvo.

V delovnem sklopu Razvoj novih vsebin in infrastrukture smo načrtovali pet dosežkov: dve opazovalnici za opazovanje rjavega medveda in dve drevesni opazovalnici, ki s svojo umeščenostjo in opremo omogočata vsem ljubiteljem narave, da se brezskrbno prepustijo opazovanju in doživljanju neokrnjene narave. Tudi preko noči.

Še posebej pa smo ponosni na ureditev naravoslovne učne poti, ki je umeščena v park gradu Snežnik in obstoječim naravnim in kulturnim elementom graščinskega kompleksa dodaja izobraževalne vsebine, spodbuja izkustveno učenje in uporabo različnih čutil.

Poleg številnih drugih projektnih aktivnosti pa je naš primarni cilj spodbuditi lokalno skupnost k aktivnemu vključevanju v razvoj turističnih produktov povezanih z naravnimi danostmi Loške doline. 

Več o projektnih aktivnostih na spletni strani www.loskadolina.info in FB profilu Javnega zavoda Snežnik.

Skip to content