Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

O našem delu

Turistično informacijski center Lož, ki deluje pod okriljem Javnega zavoda Snežnik, je prve programe opazovanja rjavega medveda v njegovem naravnem okolju oblikoval leta 2013. Nastali so iz novo prepoznane priložnosti oblikovanja turističnega produkta, ki izhaja iz bogatih in raznolikih naravnih danosti Loške doline in vključuje vse elemente trajnostnega razvoja turizma ter sočasno izpostavlja in spodbuja spoštljiv odnos do narave, še posebej do varovanja in ohranjanja rjavega medveda v njegovem naravnem okolju

Vsi naši programi temeljijo na načelih sobivanja človeka z rjavim medvedom, za kar smo pridobili oznako ‘medvedu prijazno’. Poleg tega del prihodka preko različnih aktivnosti namenjamo ohranjanju rjavega medveda in njegovega okolja ter spodbujanju pozitivnega odnosa lokalnega prebivalstva do te izjemne živali. Pri tem se povezujemo z drugimi regionalnimi in nacionalnimi institucijami, ki nam nudijo strokovno podporo, različne oblike izobraževanj in tudi praktično pomoč.

Predvsem pa pozornost namenjamo potrebam in pričakovanjem naših gostov. Pozorno jim sledimo in se jim prilagajamo ter vseskozi nadgrajujemo ponudbo in izboljšujemo kakovost svojih programov.

Skip to content